Tầm quan trọng của việc thi chứng chỉ MOVERS Movers là bài thi thứ hai trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Bài thi Cambridge English: Movers được xếp ở trình độ A1 trong khung tham...

read more